Eski Sempozyumlar

1.Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nde sunulmuş olan sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

I. ULUSLARARASI PROSES GÜVENLİĞİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ HAKKINDA

 

2014 yılında Türkiye’de ilk defa düzenlenen I. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu’nun başarıyla sonlanmasının ardından, ikinci sempozyuma büyük bir enerjiyle hazırlanıyoruz. Sempozyum bildirgemizde de yer alan önerilerimizden bazılarının kısa sürede hayata geçmeye başlaması bizleri ayrıca sevindiriyor. Lisans ve lisansüstü düzeyde Proses Güvenliği dersleri artık açılmaya başlandı. Disiplinler arası Yüksek Lisans Programı açılması ise değerlendiriliyor. Bu gelişmeler bizleri yakın gelecek için daha da umutlandırdı. ÖNLEM Dergisi olarak, yurt dışı ve yurt içinden çok değerli konuşmacıların yer alacağı “II. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu” ile bu alana katkı koymaya devam ediyoruz.

 

Bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan I. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumuna katılım gösteren delegelerin yönetim seviyeleri, firmaların faaliyet alanları, bulundukları şehir/ülke bilgileri şu şekildedir. Katılımcıların %48’ini mühendisler, %47’sini yöneticiler ve sırasıyla bakım uzmanı, çevre sorumlusu, danışman, doktor, fabrika müdürü, iş müfettişi, üst düzey yönetici, tekniker, akademisyen, üretim sorumlusu, emniyet sorumlusu, iş güvenliği uzmanları oluşturmaktadır. Katılımcıların çalıştıkları firmaların faaliyet alanları %22 ile petrol-doğalgaz sektörü, %17 ile kimya ve sırasıyla mühendislik-danışmanlık, kar amacı gütmeyen kuruluş, kamu kurumu, tarımsal sanayii, cam, enerji-maden, ilaç, boya, güvenlik için ürün ve hizmet, otomasyon-otomotiv, akademi, depolama hizmetleri, tekstil, enerji, kağıt, basın-yayın, vakıf, isg yazılım, patlayıcı maddeler, eğitim, gıda, havayolları, metal, orman ürünleri, elektronik, havuz sistemleri, ölçüm aletleridir. Katılımcıların %56’sı İstanbul’dan katılmış olup sırasıyla Kocaeli, Samsun, Tekirdağ, İzmir, Ankara, Yalova, Lüleburgaz, Belçika, Adana, Manisa, Dubai, Bursa, Zonguldak, Slovakya, İngiltere, Danimarka, Brüksel şeklindedir.

 

Sempozyumun gerçekleşmesine emek veren başta Düzenleme Kurulu üyeleri olmak üzere, Sponsorlara, Destekleyen Kurum ve Kuruluşlara ve değerli katılımcılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.


proses btn 1 28 10 15
Sempozyum CD’si içeriğine ulaşmak ve
bilgisayarınıza / mobil cihazınıza
indirmek için lütfen tıklayınız.
proses btn 3 28 10 15Sempozyumda çekilen fotoğraflara
ulaşmak ve bilgisayarınıza/
mobil cihazınıza indirmek için lütfen tıklayınız.
proses btn 2 28 10 15
Sempozyumda sunulan sunumlara
ulaşmak ve bilgisayarınıza /
mobil cihazınıza indirmek için lütfen tıklayınız.Please click here to view the  
symposium CD content
and download it to your
computer / mobile device.
Please click here to view the  
photographs taken during the symposium
and download them to your   
computer / mobile device.
 Please click here to view the  
presentations presented at the Symposium
and download it to your
computer / mobile device.


İletişim
Düzenleyen Kuruluş
Telefon : +90 212 519 86 30
E-mail : info@prosesguvenligi.org