Sempozyum Sunumları / Symposium Presentations

II. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu / II. International Process Safety Symposium
23 Ekim / October 2015 24 Ekim / October 2015
Ertuğrul Alp
Safety Culture and Process Safety
(Güvenlik Kültürü ve Proses Güvenliği İlişkisi)
Hans Boot
Hank Paul
Process Safety and the "Human" Factor
(Proses Güvenliği ve İnsan Faktörü)
Hans Boot
New Practices in the Damage Estimation for Vapor Cloud Explosions
(Buhar Bulutu Patlamaları Hasar Tahmininde Yenilikler)
Ken Rivers
Process Safety is not just for Engineers
(Proses Güvenliği Sadece Mühendisler için Değildir)
Tasneem Abbasi
Multiple Pool Fires and Their Impact
(Çoklu Havuz Yangınları ve Etkileri)

Mustafa Bağan
Yaşlanmış Tesisler ve Proses Güvenliği Yönetimi
(Aged Plants and Process Safety Management)

Luigi Antozzi
Hazardous Area Classification according to EN 60079-10 and Explosion Protection Document according to 99/92/EC
(EN 60079-10'a Göre Tehlikeli Bölge Sınıflaması ve 99/92/EC'ye Göre Patlamadan Korunma Dokümanı Özellikleri)
Özlem Özkılıç
Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM) ve Risk Bazlı Kontrol (RBI) Sistemi Nasıl Kurulur?
(How to Implement the Reliability Centered Maintenance (RCM) and Risk Based Inspection (RBI) Systems?)
Faisal Khan
Accident Modeling and Analysis in Process Industries
(Proses Endüstrisinde Kaza Modellemesi ve Analizi)
S. A. Abbasi
Bhopal Disaster: Lessons Learned and Ignored
(Bhopal Faciası: Öğrenilenler ve Göz Ardı Edilenler)
Giovanni Uguccioni
The Use of Computational Fluid Dynamic (CFD) Modelling to Optimise Safety Design in Process Plants
(Bilgisayarlı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Modellemesinin Proses Tesislerinde Güvenlik Tasarımının İyileştirilmesi Amacıyla Kullanılması)
Türker Bozunoğulları
Proses Güvenliği İleri Bakım Yönetimi
(Advanced Maintenance Management for Process Safety)
Vahid Ebadat
Electrostatic Hazards Associated with Powder and Liquid Handling Operations - The Nature of the Problem and Practical Measures for its Control
(Toz ve Sıvıların Elleçlenmesi ile Elektrostatik Tehlikelerin İlişkisi - Sorunların Doğası ve Pratik Kontrol Önlemleri)
Uğur Büyük
Proses Güvenliği için Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri (RFID)
(Radio Frequency Identification Devices (RFID) for Process Safety)
 

 

 Contact Us
Organizer Company
Phone : +90 212 519 86 30
E-mail : info@prosesguvenligi.org